Thứ bảy, 24/07/2021

Quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài

Dân sự

Trong điều kiện hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, nhiều quan hệ xã hội vượt ra khỏi phạm vi của quốc gia, một trong những quan hệ đó là quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài.
Các trường hợp quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài:
1. Người để lại tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
2. Người thừa kế tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
3. Tài sản thừa kế ở nước ngoài.
Theo quy định tại điều 680 Bộ  luật dân sự 2015 về thừa kế có yếu tố nước ngoài quy định như sau:
1. Thừa kế theo pháp luật phải tuân theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch trước khi chết.
2. Quyền thừa kế đối với bất động sản phải tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.
Như vậy, đối với trường hợp quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài di sản thừa kế là động sản, tư pháp quốc tế Việt nam áp dụng nguyên tắc Luật Quốc tịch.
Điều này có nghĩa là luật áp dụng  đối với quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài mà di sản để lại thừa kế là động sản là luật của nước mà người để lại di sản có quốc tịch trước khi chết.
Pháp luật Việt Nam sẽ áp dụng đối với các quan hệ thừa kế mà công dân Việt nam là người để lại di sản thừa kế là động sản bất kể quan hệ này xảy ra ở đâu và di sản đang hiện diện ở nước nào. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam sẽ không được áp dụng khi công dân nước ngoài để lại di sản là động sản hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam và quan hệ thừa kế xảy ra tại Việt Nam.
Riêng đối với trường hợp thừa kế có yếu tố nước ngoài mà di sản thừa kế là bất động sản, tư pháp quốc tế Việt Nam áp dụng nguyên tắc Luật nơi có vật.
Điều này có nghĩa là công dân Việt Nam để lại di sản thừa kế là bất động sản thì pháp luật Việt Nam không có cơ hội áp dụng nếu bất động sản không hiện diện ở Việt Nam và ngược lại, pháp luật Việt Nam sẽ được áp dụng khi công dân nước ngoài để lại di sản thừa kế là bất động sản hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam. Giải pháp này phù hợp với bản chất của các quan hệ pháp luật có liên quan đến bất động sản và được quy định trong nhiều văn bản pháp luật Việt Nam.

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH THIÊN NAM

Địa chỉ: Số 40 Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. VPGD: 167 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội Số điện thoại: 0904670199 hoặc 0913364312 Website: luatthiennam.com Email: tuvanluatthiennam@gmail.com