Thứ sáu, 31/05/2024

Di chúc như thế nào thì có hiệu lực pháp luật?

Di chúc - Thừa kế

Di chúc cần đáp ứng những điều kiện gì để có hiệu lực pháp luật?

Trên thực tế hiện nay, việc lập di chúc ngày càng trở nên phổ biến hơn trong đời sống thường nhật. Tuy nhiên, vì hiểu biết pháp luật cũng như nhiều lí do khác nhau mà có nhiều trường hợp các di chúc được lập bị vô hiệu theo quy định của pháp luật. Vậy thì các điều kiện để di chúc có hiệu lực là gì?

Theo quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự năm 2015, di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Điều kiện về năng lực chủ thể

Một người chỉ có thể lập di chúc thể hiện ý chí của mình khi cá nhân đó có thể định đoạt được tài sản của mình. Do đó, pháp luật đòi hỏi người lập di chúc phải đạt đến một độ tuổi nhất định đồng thời phải đủ khả năng nhận thức về việc định đoạt tài sản của mình.

Quy định hiện hành yêu cầu người lập di chúc phải là người đã thành niên và hoàn toàn có khả năng nhận thức vào thời điểm lập di chúc. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc

  1. Điều kiện về ý chí của người lập di chúc

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí tự định đoạt rất cao của người để lại di chúc trong việc để lại tài sản của mình cho những người còn sống. Do đó, người lập di chúc phải tự nguyện, minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép.

  1. Điều kiện về nội dung của di chúc

Nội dung của di chúc được hiểu là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc về việc định đoạt tài sản của mình cho những người thừa kế. Pháp luật không can thiệp vào ý chí của người lập di chúc tuy nhiên nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

  1. Điều kiện về hình thức của di chúc

Theo Điều 627 Bộ luật dân sự năm 2015 thì di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Có một số trường hợp nhất định, pháp luật yêu cầu phải lập di chúc bằng văn bản hoặc bằng văn bản có công chứng/chứng thực. Tùy theo từng trường hợp khác nhau mà di chúc phải tuân thủ những điều kiện nhất định về mặt hình thức. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Trên đây là những tiêu chí cơ bản để một bản di chúc có hiệu lực pháp luật. Bên cạnh đó, đối với mỗi loại di chúc cụ thể, pháp luật sẽ quy định những điều kiện khác nhau. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được phương án tư vấn chính xác nhất!