Thứ sáu, 31/05/2024

Di chúc miệng có hiệu lực pháp lý khi nào?

Di chúc - Thừa kế

Di chúc miệng có hiệu lực pháp lý khi nào?

Hiện nay, việc lập di chúc ngày càng trở nên phổ biến hơn trong đời sống. Có rất nhiều bạn đọc băn khoăn không biết di chúc miệng có hiệu lực pháp lý không? Cần đảm bảo những điều kiện gì để được pháp luật bảo vệ?

Vì vậy, Luật Thiên Nam sẽ cùng các bạn giải đáp những thắc mắc liên quan tới vấn đề này. Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 630 BLDS năm 2015 thì: Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

– Người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng

– Ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. – Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 629 BLDS năm 2015 thì sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Như vậy, trong trường hợp di chúc miệng bị hủy bỏ, để thể hiên nguyện vọng của mình về việc phân chia tài sản sau khi chết, cá nhân phải lập di chúc bằng văn bản.

Trên đây là các điều kiện để di chúc miệng có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được phương án tư vấn nhanh chóng, chính xác, hiệu quả nhất!