Thứ ba, 18/06/2024

Hủy việc kết hôn trái pháp luật là gì? Chủ thể nào có quyền yêu cầu?

Hôn nhân gia đình

Hủy việc kết hôn trái pháp luật là gì? Chủ thể nào có quyền yêu cầu?

Hiện nay, các kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình đã được phổ biến rộng rãi tới nhân dân. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, do sự thiếu hiểu biết nên vẫn tồn tại thực trạng kết hôn trái pháp luật. Vậy thì hủy việc kết hôn trái pháp luật là gì? Chủ thể nào có quyền yêu cầu? Luật Thiên Nam sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc đó ngay bây giờ.

Căn cứ theo Khoản 6, Điều 3 Luật HN&GĐ năm 2014 thì kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật HN&GĐ. Các điều kiện này gồm có: Độ tuổi (Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên), Ý chí (Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, hai bên không bị mất năng lực hành vi dân sự) và việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp bị cấm theo quy định tại các điểm a, b, c, d Khoản 2 Điều 5 của Luật HN&GĐ.

Hủy việc kết hôn trái pháp luật là việc Tòa án tuyên bố việc kết hôn là trái pháp luật và ra quyết định buộc những người kết hôn phải chấm dứt quan hệ hôn nhân này.

Điều 10 Luật HN&GĐ quy định người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật gồm:

– Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn

– Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật

– Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình

– Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em

– Hội liên hiệp phụ nữ

– Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d Khoản 2 Điều 10 Luật HN&GĐ yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Trên đây là toàn bộ những thông tin để giải đáp cho câu hỏi trên. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được phương án tư vấn nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất!