Thứ tư, 07/06/2023

Hiểu thể nào về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”?

Hình sự

Hiểu thể nào về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”?

Hiện nay, dịch bệnh covid 19 đã và đang có những diễn biến ngày càng phức tạp trên phạm vi toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là Bộ luật Hình sự năm 2015 đã góp phần tích cực trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Vậy thì các yếu tố cấu thành tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo quy định của pháp luật hiện hành là gì? Luật Thiên Nam sẽ cùng các bạn đi tìm kiếm câu trả lời ngay bây giờ nhé!

Tội danh này được quy định tại Điều 240 BLHS năm 2015 với những dấu hiệu định tội sau:

  1. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm này là người từ đủ 16 tuổi, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Chủ thể thực hiện hành vi “cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người” hoặc hành vi “cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người” là chủ thể đặc biệt – người có thẩm quyền ho phép mang vào, đưa ra khỏi vùng có dịch động, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, hoặc là người có trách nhiệm trong việc cho phép đưa từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người hoặc thuộc diện kiểm dịch mà không thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm dịch.

  1. Mặt khách quan của tội phạm

2.1. Hành vi khách quan

Hành vi khách quan của tội phạm này bao gồm:

– Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người,

– Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người;

– Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp gây thương vong về người là rất lớn, kéo theo khủng hoảng kinh tế và gây mất trật tự an toàn xã hội, ngày 30/3/2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn số 45/TANDTC-PC về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Văn bản đã cụ thể hóa “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 BLHS, như sau: Người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi sau đây gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người:

– Trốn khỏi nơi cách ly;

– Không tuân thủ quy định về cách ly;

– Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly;

– Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

2.2. Hậu quả thiệt hại

Hậu quả của nhóm tội này là làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người hoặc là gây thiệt hại về tài sản giá trị từ 100 triệu đồng trở lên do việc làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật. Thiệt hại được tính đến ở đây không chỉ là thiệt hại cho người nuôi, trồng mà bao gồm cả các chi phí nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đồng thời để xóa bỏ dịch bệnh.

  1. Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của chủ thể là lỗi cố ý. Người phạm tội nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, có thể làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người nhưng vẫn thực hiện do mong muốn hoặc có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

  1. Khách thể của tội phạm

Tội phạm này xâm phạm đến khách thể được luật hình sự bảo vệ, bao gồm: tính mạng, sức khỏe của con người, nền kinh tế…

Trên đây là toàn bộ những dấu hiệu pháp lý của tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo quy định của BLHS năm 2015. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được phương án tư vấn nhanh chóng, chính xác, hiệu quả nhất!