Thứ sáu, 19/08/2022

Thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tư vấn đất đai

THỦ TỤC XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bà Nguyễn Anh Tình ở Nghệ An hỏi: “Tháng 3 năm nay gia đình tôi gặp hỏa hoạn. Trong quá trình chữa cháy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không may bị cháy mất. Tôi muốn hỏi thủ tục để xin cấp lại giấy chứng nhận là gì?”

Trả lời:

Luật Thiên Nam xin trả lời như sau:

“Sổ đỏ” là thuật ngữ mà người dân thường dùng để chỉ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” (Theo quy định của Luật Đất đai 2003) hay “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” (theo quy định của Luật Đất đai 2013) là chứng thư pháp lý ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của chủ sử dụng thửa đất hay chủ sở hữu tài sản.

Sổ đỏ là phương tiện quan trọng để chủ sử dụng đất thực hiện các quyền năng đối với đất đai như chuyển nhượng, thế chấp, thừa kế, cho thuê, tặng cho,…

Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp sổ đỏ bị hư hỏng, mất thì có thể được cấp lại.

Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai, quy định việc cấp lại Giấy chứng nhận , Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất như sau:

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Hồ sơ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận:

Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, hướng dẫn hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu số 10/ĐK;

– Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 3 lần trên phương tiện thông tin đại chứng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

* Căn cứ vào những quy định nêu trên, để được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người có Giấy chứng nhận bị mất phải đến UBND cấp xã nơi có đất nộp đơn khai báo về việc mất Giấy chứng nhận và cam kết trách nhiệm phá lý đối với việc khai báo của mình.

Sau khi nhận đơn khai báo, công chức địa chính cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: Tra cứu số vào Sổ cấp Giấy chứng nhận của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất; Niêm yết Thông báo việc mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất.

Sau 15 ngày niêm yết thông báo hộ gia đình và cá nhân mất Giấy chứng nhận mà không có thông tin phản hồi hoặc khiếu nại gì về việc này, UBND cấp xã cấp Giấy xác nhận đã niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận trong thời  gian 15 ngày nhưng không nhận được thông tin phản hồi hoặc khiếu nại đối với nội dung thông báo.

Người bị mất Giấy chứng nhận sau đó có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đã mất, gửi đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh quận, huyện. Hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu số 10/ĐK);

– Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã.

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cáp lại Giấy chứng nhận, cơ quan có thảm quyền sẽ xem xét, tra cứu hồ sơ gốc lưu trữ và tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định.

Luật Thiên Nam chuyên cung cấp dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất,… nhanh chóng, uy tín với mức chi phí hợp lý nhất. Mọi thắc mắc xin liên hệ đến số điện thoại 02436454060 để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá.

Trân trọng./.