Thứ hai, 24/01/2022

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Giấy phép con

Hóa chất là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạo. Hóa chất được sử dụng trong nhiều ngành nghiên cứu, sản xuất công nghiệp đa lĩnh vực, lợi ích mà hóa chất đem lại thật sự rất lớn, chúng ta không thể phủ nhận. Để được hoạt động kinh doanh hóa chất, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm hiểu các thủ tục xin giấy phép kinh doanh hóa chất thì bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu các vấn đề này.

1. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận:

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở kinh doanh

Trường hợp kho chứa hóa chất đặt tại địa bàn khác trụ sở công ty: Sở Công Thương nơi đặt trụ sở công ty sẽ gửi văn bản để lấy ý kiến của Sở Công Thương tại địa phương có kho chứa hóa chất trước khi cấp GCN

2. Thời gian: 12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3. Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất:

Điều kiện chung:

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất;

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa chất; Điều 4 (Yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa) ; khoản 2 Điều 5 (Yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì); khoản 1, khoản 2 Điều 6 (Yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất) của Nghị định này;

– Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

– Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;

–  Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;

– Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định này phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

Điều kiện về cơ sở vật chất – kỹ thuật của cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất phải bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật phù hợp với quy mô hoạt động và đặc tính của hóa chất, bao gồm:
– Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ;

– Trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác;
– Trang thiết bị bảo hộ lao động;
– Trang thiết bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải;
– Phương tiện vận chuyển;
–  Bảng nội quy về an toàn hóa chất; hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.

4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:

– Số lượng: 01 bộ

– Hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu quy định tại Điều 4 Thông tư 32/2017/TT-BCT;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

+ Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh;

+ Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;

+ Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với từng kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng kho chứa hóa chất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

+ Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất; Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng kho chứa hoặc Hợp đồng thuê kho đối với trường hợp thuê kho lưu trữ hoặc Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất;

+ Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh hóa chất;

+ Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;

+ Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định này;

+ Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh theo quy định.

5. Trình tự, thủ tục thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện:

– Cách thức: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

– Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp Giấy chứng nhận

– Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất vui lòng liên hệ đến số điện thoại 02436454060 để được hỗ trợ sớm nhất.

Trân trọng!