Thứ tư, 24/07/2024

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về lối đi chung?

Tư vấn đất đai

 

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về lối đi chung?

Lối đi chung (hay còn gọi là “ngõ đi chung”) được hiểu là phần diện tích đất được cắt ra để các chủ sử dụng đất sử dụng làm lối đi ra đường giao thông công cộng.

Khoản 1 Điều 254 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định quyền về lối đi qua như sau:

Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi. Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.

Tranh chấp lối đi chung là một tranh chấp thuộc về lĩnh vực đất đai do đó trong trường hợp một bên nhất quyết không mở lối đi cho bên còn lại, phải xem xét các quy định của Luật Đất đai năm 2013 để giải quyết tranh chấp.

Căn cứ theo Điều 202 Luật Đất đai năm 2013, pháp luật khuyến khích các bên tự hòa giải hoặc hòa giải ở cơ sở. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong trường hợp này được xác định như sau:

Nếu lối đi này được công nhận trong GCNQSDĐ thì có thể khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp lối đi này không được công nhận trong GCNQSDĐ thì đương sự có thể lựa chọn giải quyết tại một trong hai cơ quan sau: UBND cấp có thẩm quyền hoặc Tòa án

Trên đây là một số quy định của pháp luật hiện hành về lối đi chung trong Bộ luật dân sự. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được phương án tư vấn nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.