Thứ hai, 15/04/2024

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới nhất

Tư vấn đất đai

 

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới nhất

Đất ở (hay còn được gọi là đất thổ cư) là đất để xây dựng nhà ở, các công trình phục vụ cho đời sống. Chính vì lẽ đó nên nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thành đất thổ cư là rất lớn. Trong bài viết này, Luật Thiên Nam sẽ cùng các bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trước khi tiến hành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người dân cần lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, căn cứ quy định tại điểm d, e Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 thì các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: (1) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; (2) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở

Thứ hai, Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

  1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
  2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Thứ ba, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 59 Luật Đất đai năm 2013

Thứ tư, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất gồm 4 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để được giải quyết theo thẩm quyền.

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ (dựa vào căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất), nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất

Bước 4: Nhận kết quả

Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất) hoặc không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế  –  xã hội khó khăn.

Trên đây là toàn bộ các quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp lý, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được phương án nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.