Thứ hai, 24/01/2022

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Doanh nghiệp

Điều kiện để trở thành người đại diện công ty

Để làm đại diện pháp luật công ty cổ phần cần thỏa mãn các điều kiện:

 • Đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Nếu là người nước ngoài phải được xác nhận thường trú tại Việt Nam trong suốt thời gian nhiệm kỳ và có thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật.
 • Phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc ngành nghề của công ty đang kinh doanh.
 • Người đại diện công ty cổ phần có thể là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc.
 • Sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông.
 • Tổng giám đốc hoặc giám đốc của công ty cổ phần không thể làm tổng giám đốc hoặc giám đốc tại bất kỳ công ty nào khác, tuy nhiên vẫn có thể làm người đại diện pháp luật của công ty khác với chức danh chủ tịch hội đồng quản trị.

Trình tự thủ tục nộp hồ sơ thay đổi người đại diện công ty cổ phần

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần được thực hiện theo những bước cơ bản sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị, và soạn hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật đầy đủ theo quy định;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Bước 3: Cán bộ, chuyên viên cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết trong thời hạn quy định.

_Cơ quan giải quyết hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư;

_Thời hạn thực hiện: 5 ngày làm việc.

 1. Trường hợp thứ nhất: Thay đổi người đại diện không làm thay đổi điều lệ công ty .

Hồ sơ gồm:

 1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Theo mẫu quy định);
 2. Bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty;
 3. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty;
 4. Bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân;
 5. Giấy đề nghị đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 6. Các giấy tờ khác (Nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Trường hợp thứ hai: Thay đổi người đại diện làm thay đổi điều lệ công ty .

Hồ sơ gồm:

 1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Theo mẫu quy định);
 2. Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty;
 3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty;
 4. Bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân;
 5. Giấy đề nghị đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 6. Các giấy tờ khác (Nếu có).

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trên đây là tư vấn của Luật Thiên Nam về vấn đề Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Khách hàng có nhu cầu cần tư vấn có thể liên hệ chúng tôi theo số Hotline của công ty phía dưới.