Thứ ba, 18/06/2024

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

Doanh nghiệp

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là việc doanh nghiệp thực hiện bổ sung, lược bỏ, thay đổi các lĩnh vực kinh doanh của công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, ngành nghề kinh doanh không còn được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng vẫn được hiển thị trên Cổng đăng ký quốc gia về doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi thực hiện đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh, sẽ được cấp Giấy xác nhận về ngành nghề.

Công ty Luật Thiên Nam tư vấn khách hàng thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh cho công ty như sau:

*Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

+ Biên bản họp HĐTV đối với công ty TNHH 2tv trở lên; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty

+ Quyết định về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

+ Văn bản ủy quyền cho Luật Thiên Nam thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

*Thời gian thực hiện: 05 – 07 ngày làm việc

Luật Thiên Nam tư vấn khách hàng lựa chọn ngành nghề phù hợp với lĩnh vực, sản phẩm công ty kinh doanh, tư vấn soạn thảo hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước.

*Một số lưu ý khi thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh:

+ Trường hợp một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định, khi thay đổi bổ sung ngành nghề doanh nghiệp cần điểu chỉnh vốn để đáp ứng điều kiện về vốn.

+ Trường hợp bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện, cần phải xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải xin giấy phép trước khi hoạt động kinh doanh.Doanh nghiệp có thể đăng ký trước với Cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó xin các giấy phép con sau.

+ Trường hợp lĩnh vực mà khách hàng kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề: Doanh nghiệp phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Trên đây là tư vấn của Luật Thiên Nam về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh. Khách hàng có nhu cầu cần thực hiện thủ tục trên, có thể liên hệ với chúng tôi theo số Hotline phía dưới để được luật sư tư vấn, hỗ trợ giải đáp.